AKTIVITEITEN

De bijeenkomsten van 2022 staan gepland op de volgende data:

21 Januari 2022 Huishoudelijke vergadering – virtueel

Traditie getrouw staat 21 januari onze eerste bijeenkomst van dit jaar de huishoudelijke vergadering op de agenda. Kans is groot dat ook deze bijeenkomst weer virtueel zal plaatsvinden. Van onze secretaris hebben onze leden inmiddels een mail ontvangen met verslag van 2021 en de agenda.  Ook de inloggegevens staan in deze mail. Vergeet niet om je naam en call in te stellen voor de presentie lijst.

 

18 Februari 2022  Loek PE0MJX FET PA  Cancelled

18 Maart 2022 Loek PE0MJX FET PA 

Vanavond gaat Loek ons alles vertellen over zijn zelfgebouwde FET PA met waterkoeling. Een 300W HF eindtrap rondom de MRF300. Daar de COVID maatregelenen bijna allemaal verdwenen zijn, zal de bijeenkomst gewoon om 20.00 uur zijn.

Laten we hopen dat er dit maal niks tussen komt en Loek eindelijk zijn verhaal kan doen waar we al zo lang op wachten.

 

15 April 2022 Hans PA3CCX en Loek PE0MJX restauratie en installatie van een FB-53 HF beam.

Meestal zijn deze antennes in slechte staat als ze na vele jaren trouwe dienst omlaag worden gehaald. Of juist een amateur die de microfoon al jaren aan de kapstok heeft gehangen en die van zijn XYL de mast eens moet opruimen… Dit weerhoudt vele er van om er een 2e hands te kopen. Vanavond zullen Hans en Loek vertellen of het daadwerkelijk een klus is waar je beter niet aan kunt beginnen of denk je juist na deze lezing ik ga eens op zoek naar een leuk project van een FB23, FB33 of zelfs een FB53. In ieder geval zal het een onderhoudende avond worden en hopen vele  van jullie zo vlak voor de pasen weer eens te mogen begroeten.

20 Mei 2022 Onno PA3AKP Passive Intermodulation, kortweg PIM.

Passive Inter Modulation, oftewel PIM, is een probleem waarmee ze in de professionele telecommunicatietechniek, maar OOK wij zendamateurs, steeds meer mee te maken krijgen. Op een begrijpelijke manier wordt er door Onno uit Leiden ingegaan op de achtergronden, de fysica en hoe PIM gemeten kan worden met dynamische meet bereiken van >200dB. Met een zelf in VB.NET geschreven simulator wordt inzichtelijk gemaakt wat de effecten van PIM zijn in het spectrum bij Multi Carrier systemen. Denk hierbij aan GSM zenders/antennes maar ook aan Multi-Multi contest stations zoals PI4CC in Hoek van Holland of een repeater. Tevens zal de opbouw van de simulator besproken en uitgelegd worden

17 Juni 2022 Roy PA2RY Nederlandse elektriciteitsnet

Wat er na de meterkast gebeurt, weten de meesten wel. We maken er dagelijks gebruik van en menigeen heeft er aan geknutseld, met of zonder succes hi. Maar wat gebeurt er voor de meterkast? We kennen ze wel, de trafo-huisjes, hoogspanningsmasten en diverse soorten centrales. Roy gaat ons vanavond haarfijn uitleggen wat er allemaal nodig is om bij jouw thuis de lamp te laten branden en wil je na vanavond nog meer weten, dan ben je altijd bij hem thuis welkom om met een kop koffie eens door de boeken te komen bladeren!

18 Juni 2022 EMC-cursus door EMC-EMF-commissie

Een aantal maanden geleden kregen we een mail van de VERON dat ze een EMC-cursus wilden organiseren voor de afdelingen. Jan PA0SIM heeft de coördinatie voor het zuiden op zich genomen. Van verscheidene afdelingen hebben zich leden opgegeven en zaterdag 18 juni komen ze bij elkaar in Haelen om een stoomcursus over EMC te volgen. Doel is om de drempel voor leden te verlagen om zelf storingen op te lossen, deze te voor komen, of hoe je deze eventueel moet melden.

16 September 2022

14-16 Oktober 2022 Jamboree On The Air

28 Oktober 2022

18 November 2022

16 December 2022

 

 

 

Hopelijk gaat alles zoals gepland en tot ziens op een van onze bijeenkomsten in Haelen!

Aanvullingen
Mocht het onverhoopt zo zijn dat de spreker verhinderd is,
dan vullen we deze avond in met een andere (leerzame) onderhoudende bezigheid !
Tevens zijn we steeds op zoek naar nieuwe, interessante lezingen.
Heb je iets gehoord of gezien of heb je zelf een boeiend thema voor een lezing, laat het ons weten.

Plaats lezingen: VANAF 20.00 uur
Zalencentrum “Aldenghoor”
Kasteellaan 7a
6081 AN Haelen
Tel. 0475-592915