OPRICHTING
Op 6 mei 1997 was het 50 jaar geleden dat de afdeling Midden-Limburg van de VERON werd opgericht.
Een dag die we niet zonder meer voorbij hebben laten gaan !
Op 3 mei 1997 werd dit gevierd met een geslaagde velddag met vossenjacht en barbeque.
Op 4 mei 1997 werd dit feestelijk weekend afgesloten met een jubileum-vlucht boven onze afdeling.
In het jaar 2001 werd, in verband met de opheffing van de Veron Afd. Noord-Limburg,
deze afdeling bij ons gevoegd en veranderde de naam van onze afdeling in de
Afdeling Midden- en Noord-Limburg.