QSL-service

De QSL-post binnen onze afdeling wordt verzorgd door Jeroen PD5CW. Hij zal proberen om iedere derde vrijdag van de maand op zijn minst bij aanvang van de bijeenkomst aanwezig te zijn met zijn koffertje in Haelen. Verwacht je leuke kaarten, meld je dan even bij hem zodat hij niet iedere keer die kilo’s QSL-kaarten hoeft mee op en neer te nemen.

In IARU-verband is afgesproken dat QSL-kaarten een standaardformaat hebben van 9 x 14 cm. QSL-bureaus hebben hun verwerkingsprocessen hierop aangepast. Houd je aan dit formaat.

Is je roepnaam gewijzigd, vergeet dan niet deze door te geven. Doe dit bij het centraalbureau@veron.nl. Deze gegevens worden zowel in het VAS als in DQB-manager verwerkt. Heeft u speciale roepletters waarvoor u kaarten wilt ontvangen, meld dit per e-mail aan dqb@veron.nl.