Isotropische veldsterktemeter

De afdeling Midden- en Noord-Limburg beschikt over een isotropische veldsterktemeter om het E-veld tot 10V/m rondom de antenne te meten. Vooral wanneer je met grotere vermogens en met eindtrappen werkt is het
aan te bevelen om veldsterktes te meten. Je wilt jezelf, je familie en buren niet aan te hoge veldsterktes blootstellen.

Deze meter geeft een prima indruk van de optredende veldsterktes en kan door leden van de afdeling worden geleend.
We zijn nog op zoek naar een geschikt houten statief met een hoogte van ongeveer 1.5 meter.
Voor geïnteresseerden is het bijbehorende handboek en informatie over wat er in de meetantenne zit (gescand) op te vragen bij de secretaris.

Meer info en voor het lenen, neem contact op met de secretaris van de afdeling: A31@veron.nl

 


Veldsterktemeter geschonken aan Ortsverband Nettetal van de DARC

Kees PA3FKH overhandigt de meter aan Frank DK2FL

VERON Midden- en Noord-Limburg heeft twee analoge isotropische veldsterktemeters op de kop kunnen tikken. Frank DK2FL heeft in februari 2020 een lezing gegeven over het meten van veldsterktes. In Duitsland wordt radioamateurs gevraagd om aan te tonen dat de veldsterkte de veiligheidsgrens niet overschrijdt.

Een van de meters is na de lezing aangeboden aan Frank DK2FL, voorzitter van Ortsverband Nettetal (R27) van de DARC.

Wij hebben er geen twee nodig en een eigen veldsterktemeter maakt het voor R27 mogelijk met veldsterktemeting te experimenten.