Objects on the Air (OOTA) – lezing door Mark PF9W

Objects on the Air (OOTA). Veel radioamateurs vinden het leuk om speciale “objecten” te activeren. Activeren betekent dat een radioamateur in de buurt van het “object” zijn radioapparatuur opstelt en probeert verbindingen te maken. Anderen, de “chasers” of “hunters”, vinden het juist weer een uitdaging om die objecten te “verzamelen” en op die manier bijvoorbeeld in aanmerking te komen voor een award. Verzamelen is in dit verband niets anders dan verbindingen maken met de stations die objecten activeren.

Er bestaat een grote variatie aan objecten die geactiveerd kunnen worden, zoals eilanden, bergtoppen, molens en zelfs stranden.

In zijn lezing op 17 mei 2024 bij VERON Midden- en Noord-Limburg gaf Mark PF9W een overzicht van de belangrijkste mogelijkheden. Lees hier zijn uitgebreide samenvatting.

Verschillende “Objects on the Air”

Het aantal objecten dat geactiveerd kan worden, blijft maar groeien. En elk heeft zijn bijbehorende programma en organisatie om dat te ondersteunen. In zijn lezing besprak Mark PF9W de volgende programma’s:

Hieronder wordt elk van de programma’s kort toegelicht.


World Wide Flora & Fauna (WWFF)

Het WWFF-programma vraagt aandacht voor het belang en de schoonheid van de natuur. In Nederland zijn er (in april 2024) 231 te activeren objecten (referenties).

Chasers en activators

De activator kiest een gebied en zorgt ervoor dat hij zijn station binnen de grenzen van dat gebied opstelt. Ook maakt hij een foto van het station en bepaalt nauwkeurig de GPS-coördinaten, die hij opstuurt naar de Nederlandse WWFF-organisatie: PAFF. De activator kan op de WWFF-site eventueel nakijken waar eerdere activators hun station opstelden.

De chaser maakt een verbinding met een activator en uploadt zijn log op de website van de overkoepelende organisatie: WWFF.

Meer informatie

Castles on the Air

Het doel van dit programma is om historische gebouwen, specifiek fortificaties te activeren, in navolging van het World Castles Award (WCA) sinds 2012. In Nederland zijn er 196 referenties: 291 kastelen, 90 forten en 15 bunkers.

Chasers en activators

De activator zorgt ervoor dat zijn station binnen 1 km van het gekozen object staat. Soms kunnen daardoor ook meerdere objecten tegelijk worden geactiveerd. Als de activator wil dat de activatie punten oplevert, dan moeten er minimaal 50 stations in zijn log staan. Ook nu maakt de activator een foto van zijn station en bepaalt nauwkeurige GPS coördinaten. Het log stuurt hij naar Nederlandse COTA-organisatie: COTA-PA.

Anders dan bij WWFF stuurt ook de chaser zijn log naar de nationale organisatie.

Meer informatie

Summits on the (SOTA)

“Summits on the Air” is een awardprogramma dat activaties in bergachtige omgevingen aanmoedigt. Nederland telt slechts twee bergtoppen die meetellen voor dit programma: de Sint Pietersberg in Maastricht en Signaal Imbosch op de Veluwe.

Chasers en activators

Een activator moet via officiële paden en wegen de top bereiken, maximaal 25 meter lager dan de bergtop zijn station plaatsen en zich binnen de activatiezone bevinden. Het station mag niet verbonden zijn met het lichtnet of een voertuig voor de stroomvoorziening en ook mag geen gebruik worden gemaakt van fossiele brandstoffen voor de stroomopwekking. Bovendien mag de operator zich niet vlakbij een voertuig bevinden. Alle materialen dienen naar de activatieplek gedragen te worden. Voor een geldige activatie is tenminste een QSO nodig. Om activatorpunten te verzamelen moeten dat er minstens vier zijn. De activator uploadt zijn log naar de SOTA-website.

Een chaser maakt een kort en krachtig QSO en uploadt zijn log naar de SOTA-website.

Meer informatie

Parks on the Air (POTA)

“Parks on the Air” werd in 2017 opgericht toen de Amerikaanse radioamateurorganisatie ARRL stopte met het jaarlijkse “ARRL National Parks on the Air”-event. Deelnemende parken (natuurgebieden) overlappen vaak met “World Wide Flora & Fauna”-locaties. In dat geval kan een activator zijn log bij beide organisaties aanbieden. In mei 2024 waren er 243 deelnemende natuurgebieden in Nederland.

Chasers en activators

Om mee te kunnen doen als chaser of activator, maak je een account aan op de website pota.app. Logs upload je ook via deze website.

Net als bij het WWFF-programma is het belangrijk dat een activator zich binnen het te activeren gebied bevindt.

Een verbinding van een chaser wordt vanzelf toegekend wanneer een gelogd QSO ook voorkomt in het log van de activator.

Meer informatie

Islands on the Air (IOTA)

Dit is een awardprogramma dat activaties van eilanden of eilandengroepen stimuleert. Momenteel zijn er ongeveer 1200 eilandengroepen te activeren, elk aangeduid met een referentie met een continentprefix, zoals bijvoorbeeld EU-146 of AS-014.

In Nederland zijn er twee mogelijkheden: EU-038 en EU-146. De eerste, EU-038, omvat de volgende eilanden in Noord-Nederland: Ameland, Engelsmanplaat, Griend, Noorderhaaks, Richel, Rottumeroog, Rottumerplaat, Schiermonnikoog, Simonszand, Terschelling, Texel en Vlieland. De tweede, EU-146, bestaat uit de volgende eilanden in Zeeland en Zuid-Holland: Goeree Overflakkee, Schouwen Duiveland en Tiengemeten.

Awards zijn beschikbaar vanaf 100 gewerkte stations. Om het verzamelen te vergemakkelijken is er meestal in het laatste weekend van juli een IOTA-contest. Voor de administratie van gewerkte stations maakt de organisatie gebruik van Clublog.

Chasers en activators

Activators moeten bewijs aanleveren dat zij inderdaad op de IOTA-referentie zijn geweest. Ook moeten zij papieren QSL-kaarten versturen met de IOTA-referentie erop geprint (dus niet handgeschreven). Activators dienen op non-profitbasis te werken.

Chasers dienen hun log te uploaden naar Clublog.

Meer informatie

Mills on the Air (MOTA)

“Mills on the Air” is een internationaal evenement voor het activeren van gemalen en molens. Het evenement wordt meestal in het tweede weekend van mei gehouden.

Er zijn geen echte reglementen, de meeste activaties worden vanuit een molen of in de nabijheid daarvan gedaan.

Meer informatie
  • Allerhande informatie hierover is te vinden bij de Denby Dale Amateur Radio Society: Mills on the Air.
  • Elke molen heeft een referentienummer. Kijk hiervoor in de molendatabase.

Beaches on the Air (BOTA)

“Beaches on the Air” heeft uiteraard tot doel om wereldwijd het activeren van stranden te promoten. Ruim 30.000 stranden zijn reeds in de collectie opgenomen en meer zullen volgen.

Chasers en activators

Zowel activators als chasers maken een account aan op de BOTA-website. Hier zijn ook de erelijsten te bekijken, maar belangrijker is de “Beach Finder”, voor het vinden van de te activeren stranden.

Een activator meldt zijn activatie vooraf aan op de BOTA-website, waarna hij een geheime, viercijferige code ontvangt, die hij pas tijdens de QSO’s vanaf de activatieplaats communiceert met de chasers. Na de activatie uploadt de activator zijn log naar de website en voegt eventueel een verhaaltje met foto’s of filmpjes toe.

Chasers uploaden hun log, inclusief de geheime code, naar de website van Beaches on the Air.

Meer informatie

Andere activatieprogramma’s en -organisaties


Bekijk voor de overige lezingen en andere activiteiten van VERON Midden- en Noord-Limburg de activiteitenagenda.