19 april 2024: excursie naar de “bunker” in Panningen

Collectie historische radio’s

Op 19 april was er voor leden van VERON Midden- en Noord-Limburg (A31) een excursie naar de “bunker” in Panningen. In deze voormalige schuilkelder is tegenwoordig de Omroep P&M gevestigd. Tevens is er een verzameling historische radio- en telecomapparatuur te bezichtigen.

Ger PD0RSW is als vrijwilliger betrokken bij de “bunker” en organiseerde deze excursie voor ons. Er was gelegenheid om het museum te bezoeken, maar ook om de omroepmast, de techniek van de uitzendstraat en de radio- en televisiestudio’s te bekijken.

Lees hier een korte impressie van de excursie.

Excursie naar de bunker

De 25 deelnemers aan de excursie werden gastvrij ontvangen met koffie en vlaai. Voordat de eigenlijke bezichtiging begon, kregen de deelnemers uitleg over de vroegere en huidige functie van de bunker.

De bunker werd in de jaren zeventig gebouwd en in 1980 in gebruik genomen als een van de weinige atoomschuilkelders in Limburg. Het was in de tijd van de Koude Oorlog. Na de val van het IJzeren Gordijn raakte de bunker in onbruik. Alhoewel de bunker geen dienst meer doet als schuilkelder, is hij nooit officieel buiten gebruik gesteld. Wel zijn in de loop van de tijd essentiële onderdelen weggenomen, zoals bijvoorbeeld de stroomgenerator en de honderden bedden. Nu is de bunker al meer dan twintig jaar in gebruik bij de Omroep Peel & Maas.

De Omroep P&M wordt, op een enkele uitzondering na, gerund door vrijwilligers. Zij maken de radio- en televisieprogramma’s, maar zorgen ook voor de inrichting en instandhouding van de diverse ruimtes en technische installaties van het gebouw. Er zijn diverse radio- en televisiestudio’s, maar ook is er een ontvangstruimte, een regiekamer en een technische ruimte met de computerapparatuur voor het verwerken en het distribueren van de uitzendingen. Daarnaast is er een ruime kamer voor de historische radiocollectie en een instructiezaal waar scholieren kunnen leren om op de ouderwetse manier, met een bandrecorder, audio-opnames te maken.

Het bestuur van VERON Midden- en Noord-Limburg dankt de vrijwilligers van Omroep P&M hartelijk voor de fijne ontvangst en de gelegenheid om de “bunker” te mogen bezichtigen.