Gouden speld Rob, PA3AXI

In samenwerking met de dochters van Rob is op 26 februari de gouden speld bij een van de dochters thuis uitgereikt. Rob wist niet dat er iemand van de VERON zou komen. Rob PA3AXI heeft als voorzitter 33 jaar de afdeling geleid met een tussenpauze van 2 jaar. Rob was ook meestal op de VR en kon daar duidelijk en helder standpunten uitdragen en verdedigen. Waarschijnlijk zullen de meeste hem daarvan kennen. Hij verstaat niet alleen het vak van radiocommunicatie als ex-radio-officier, maar ook van communicatie in het algemeen. Al geruime tijd probeerde Rob een opvolger te vinden, omdat hij het niet gezond vond dat iemand zolang voorzitter was. Maar niemand bood zich aan. Stoppen zonder opvolging was voor hem geen optie, omdat dit ten koste zou gaan van de afdeling. Rob heeft jaren de JOTA gedaan onder zijn eigen call of die van Bert, PA0HMV. Rob verzorgde ook de opmaak en eindredactie van het Praktijkboek: werkboek voor cursisten. Niet alleen praten, maar ook doen. Den pen had Rob al op de jaarvergadering gekregen. En ook nu kon Sjoerd PA0SHY weer naar het zuiden afreizen om Rob de welverdiende versierselen op te spelden!