Jan PAØSIM genomineerd voor Radioamateur van het Jaar

Loek PEØMJX licht de nominatie toe

Loek PEØMJX licht de nominatie toe

Op 19 januari 2024 was de jaarvergadering van VERON-afdeling Midden- en Noord-Limburg. Behalve dat Jac PE1KXH toen een VERON Gouden Speld ontving voor zijn dertigjarige lidmaatschap van het afdelingsbestuur, werd ook Jan PAØSIM in het zonnetje gezet.

Op de dag van Jans vertrek als afdelingssecretaris onthulde Loek PEØMJX dat hij en Nanne Hoekstra, namens de organisatie RF Seminar, Jan hadden voorgedragen als Radioamateur van het Jaar 2023.

Ondanks dat die eer uiteindelijk te beurt viel aan Hans PAØQ, wilde Loek PEØMJX toch graag bekend maken waarom zij Jan hadden genomineerd. Hij gaf een uitgebreide toelichting, waarvan je hier een samenvatting kunt lezen.

 

Door Loek Veeger (PE0MJX)

Inleiding

De WebSDR Maasbree heeft een prominente plaats binnen het amateurgebeuren verworven. Waar de WebSDR van de Universiteit Twente het gehele kortegolfspectrum toegankelijk maakt, richt de WebSDR Maasbree zich exclusief op de amateurbanden, inclusief het CW-gedeelte.

Voor Maasbree zijn de antenneconfiguratie (antenne, voorversterker en filters) zelfbouw. De ontvangers zijn de bekende RSP1a ’s van SDRPlay en de FiFi-ontvangers. Met name voor de SDRplay-ontvangers is voortgeborduurd op het werk van Bas ON5HB voor de RSP-TCP-interface naar de software driver van de RSP1a.

De WebSDR-software is een geheel eigen ontwikkeling van Pieter-Tjerk de Boer (PA3FWM) en daar wordt – met instemming van Pieter-Tjerk – ook in Maasbree dankbaar gebruik van gemaakt.

Achtergrond

De hoofdontwikkelaar/initiator van de WebSDR Maasbree is Jan Simons (PAØSIM), daarbij geassisteerd door Loek Veeger (PEØMJX).

Allereerst is veel aandacht en zorg besteed aan de ontvangstconfiguratie. De ontwikkeling van het ingangsfilter demonstreert Jans originele technisch inzicht. Er is ook een zeer effectieve noise blanker-functie in software gerealiseerd.

Bovendien is er veel aandacht besteed aan het vinden van een goede locatie, omdat daar de performance mee valt of staat.

Tenslotte, alle ontwikkelingen worden zeer uitvoerig gedocumenteerd op de website van de WebSDR Maasbree.

Personalia Jan PAØSIM

Bloemen voor Jan PAØSIM

Bloemen voor Jan PAØSIM

Als SWL begonnen, heeft Jan examen techniek en CW gedaan. Jan is VERON-lid en op dit moment secretaris van de Afdeling A31 Midden- en Noord-Limburg.

Zijn belangstelling ligt bij radiotechniek, kortgolfpropagatie en CW. Hij is een fervent CW ‘er en dagelijks actief in het maken van verbindingen.

Jan PAØSIM heeft veel onderzoek gedaan en heeft hierover uitgebreid gepubliceerd. Dit heeft onder meer geleid tot publicaties in de Electron 2006 en QEX 2006. Lees de diverse publicaties op Jans website: Published ham radio articles.

Motivatie voordracht Amateur van het Jaar 2023

De WebSDR Maasbree voorziet in een dringende behoefte aan een alternatieve ontvangstmogelijkheid voor veel – door storing geplaagde – amateurs. Recent meldde een netleider van het Nederlandstalig Amateurnet (Aeilko PA3GBK), dat hij alleen dankzij de beschikbaarheid van deze WebSDR zijn functie als netleider kan vervullen. “Maasbree” is een gevleugeld begrip geworden.

Bloemen voor Jan PAØSIM

Vanwege de hier gemelde prestaties heeft Loek PEØMJX, met steun van Nanne Hoekstra (PA3GIL), Jan voorgedragen voor de benoeming tot Amateur van het Jaar 2023.

Nanne motiveerde zijn steun voor de nominatie als volgt.

“Als betrokkenen bij de organisatie rond het Meetlab en RF Seminar worden deze ontwikkelingen met zeer veel belangstelling gevolgd. Voor de presentaties die Jan PAØSIM al een paar keer heeft gegeven via RF Webinars in de afgelopen Covid-19-periode, bestond veel belangstelling. Ook bij deze presentaties blijkt de grote en brede kennis van hem en zijn secondant Loek.

Daarom steunen wij dan ook van harte een voordracht van Jan Simons PAØSIM tot Amateur van het Jaar.”

Was getekend,

– Loek Veeger (PEØMJX, lid VERON Afdeling A31 Midden- en Noord-Limburg)
– Nanne Hoekstra (PA3GIL, lid VERON Afdeling A32 Meppel)

 

Teamleden WebSDR Maasbree

Het WebSDR-team in Maasbree bestaat uit de volgende personen:

  • Jan Simons (PAØSIM): mede-initiator en hoofdontwikkelaar
  • Loek Veeger (PEØMJX): mede-initiator
  • Wim Kurvers (PH4RTM): locatie WebSDR Maasbree
  • Theo Fontey (PA3TEO): security-aspecten WebSDR