16 februari 2024: lezing over Jan Corver door Gidi Verheijen

Jan Corver-lezing door Gidi Verheijen

Jan Corver-lezing door Gidi Verheijen

Op vrijdag 16 februari gaf Gidi Verheijen (PA0EJM) tijdens de verenigingsavond van VERON Midden- en Noord-Limburg een boekpresentatie over het leven van de bekende radiopionier Jan Corver. Gidi PA0EJM kan deze presentatie geven als geen ander omdat hij zelf de schrijver is van het boek Jan Corver, Vader van het Radioamateurisme.

Jan Corver zorgde er onder meer voor dat in 1913 het verbod op het ontvangen van telegrafiesignalen werd opgeven. Ook leidden zijn inspanningen tot de oprichting van de NVVR, de Nederlandsche Vereeniging voor Radiotelegrafie.

Jan Corver

Jan Corver leefde van 1878 tot 1956 en was de zoon van een telegrafist die op diverse plaatsen in het land de functie van directeur van post- en telegraafkantoren vervulde. Tijdens zijn verblijf in Den Haag kwam hij in contact met radiotelegrafie.

Gidi signeert

Gidi Verheijen signeert

Dat resulteerde in december 1913 in een groot artikel in het tijdschrift Panorama, waarin hij beschreef hoe amateurs met eenvoudige middelen een kristalontvanger konden bouwen voor de ontvangst van radiotelegrafie, zoals bijvoorbeeld weer- en tijdseinen. In datzelfde jaar overtuigde hij de minister van Waterstaat, ir. Lely, ervan dat het verbod op het ontvangen van telegrafiesignalen zinloos was, waarna het luisterverbod werd opgeheven.

In 1915 verscheen zijn eerste boek ‘Het draadloos ontvangstation voor den amateur’, dat door meer dan tien andere boeken werd gevolgd die veel herdrukken beleefden. Zijn boek leidde in 1916 tot de oprichting van de NVVR (Nederlandsche Vereeniging voor Radiotelegrafie) en tot zijn rol als (hoofd)redacteur bij verschillende radiotijdschriften, waaronder Radio-Nieuws en Radio-Expres.

Meer informatie