Excursie conteststation PI4CC

PI4CC antenne park Omdat de Afdeling dit jaar het 75 jarig bestaan viert, was de gedachte om eindelijk weer eens een excursie te organiseren dit jaar meer dan ooit op het netvlies van diverse leden geprent. In het verleden was al ooit eens geopperd om excursie naar een contest-station in Goch Dld te regelen; om wat voor reden dan ook was die gedachte nooit verder gekomen dan “de brainstormtafel” in Haelen. Afgelopen voorjaar deed zich echter een mogelijkheid voor om een dergelijk uitstapje daadwerkelijk te organiseren..


Door de zogenaamde “Monaco groep” (DX expeditie naar 3A in 1981) werd eind maart een bezoek gebracht aan het conteststation PI4CC in de duinen van Hoek van Holland. Twee leden van deze groep, te weten Onno PA3AKP en Rob PA9Z, zijn ook lid van het PI4CC team; vanuit het Noord Limburgse waren Jan PA0SIM, Harry PA3ARM en Theo PA3CQG aanwezig. Er werd afgesproken deze zomer een bezoek voor leden van de Afdeling A31 mogelijk te maken. Na een inventarisatie van mogelijke data door Jan PA0SIM en Onno PA3AKP, rolde uiteindelijk zaterdag 11 juni als datum uit de bus. Er was binnen de afdeling voldoende belangstelling. Vanuit Blerick (locatie PA0SIM) vertrokken om 9.00 uur drie auto’s richting Hoek van Holland. Het was stralend weer en mede daardoor verliep de reis voorspoedig. We kwamen rond het geplande tijdstip bij de bestemming aan .Na een korte wandeling werden we buiten aan de “voordeur” door onze gastheren Onno PA3AKP en Peter PC2A met koffie en “Rotterdamse vlaai” welkom geheten.

De Bunker

Het bunkercomplex waarin het station van PI4CC zich bevindt is eigendom van de Stichting het Zuid-Hollands Landschap; zonder toestemming is het niet toegankelijk. Dat geldt ook voor de omgeving die beschermd natuurgebied is. In een van de bunkers bevindt zich het station. Na de koffie en de “vlaai” (koffiekoeken hi) volgde een tweede ontvangst in de kantine. Bij binnenkomst werd al direct duidelijk hoe uniek deze locatie is.

BunkerDikke betonnen muren, voor elke contestband een aparte ruimte (shack) en meerdere ruimtes in gebruik als werkplaats en opbergruimte. Een grotere ruimte is bovendien ingericht als kantine en instructielokaal. Alles ondergronds en vochtvrij. Een kort introductiefilmpje in de kantine vormde de inleiding voor de vele bewonderende blikken van de deelnemers tijdens de rondleidingen die daarna volgden. In twee groepen werden we rondgeleid door Peter PC2A en Wil PA3ALK. Vooral de voorraad onderdelen, de lay-out en opbouw van de stroomverzorging, de automatisering met onder andere het gebruik van de juiste bandfilters (paneel) en de in- en uitvoer van de coaxkabels voor de diverse antennes maakten indruk.

Antennepark

Last but not least werden buiten, bovenop een gedeelte van het ondergrondse complex, natuurlijk de antennes en de masten bewonderd. Ook voor de diverse WARC-banden waren antennes aanwezig. Alles compleet eigenbouw en opbouw zonder hoogwerkers die daar niet kunnen komen! Een
uitnodiging om in een van de masten te klimmen werd helaas door niemand aangenomen, hi. Alleen de 40m-beam kon niet worden bewonderd; die had de februari-stormen niet overleefd en was dus toe aan reparatie cq. vervanging. Een project in een project zullen we maar zeggen. Zoals alles wat
met dit station te maken heeft als zodanig kan worden beschouwd. De weinige contesten die worden gedraaid vormen het eindproduct van een altijd durend proces wat de opbouw en het onderhoud van zo’n station is! Een geweldige uitdaging en een voorbeeld voor wat betreft het sociale aspect van onze mooie hobby. Teamwork!

Na de rondleidingen was er nog voldoende gelegenheid om individueel wat verder te neuzen en in te
gaan op bepaalde aspecten. Momenteel is men bijvoorbeeld bezig het VHF-gebeuren te integreren.

Maeslantkering

Nog onder de indruk werd rond 4 uur afscheid genomen van Peter en met Onno koers gezet naar de Maeslantkering slechts enkele kilometers verderop. Vanaf een fikse heuvel kan dit bouwwerk in de Nieuwe Waterweg dat in 1997 werd opgeleverd en als afsluiting van de deltawerken wordt beschouwd, worden bewonderd.
MaeslantkeringHet moet heel veel Nederlanders bij te hoog water cq. stormvloed beschermen. Eén detail als voorbeeld: de bolscharnieren hebben een doorsnede van 10m en wegen 680 ton elk! Het schitterende weer maakte het uitzicht op de grootste deuren van Nederland geweldig. Na dit “uitwaaiertje” was het tijd voor een afsluitend etentje. Jan had in het splinternieuwe van de Valk restaurant in Schiedam een tafel gereserveerd. Daar bleek eens te meer dat een team moet groeien en was er daardoor heel veel gelegenheid tot onderling QSO. De maaltijden waren uitstekend verzorgd, maar lieten wat lang op zich wachten.

Uiteindelijk toog iedereen toch met een tevreden maag huiswaarts. Een mooi uitstapje werd in dank naar de Afdeling (Jan en Jac) en vooral natuurlijk naar Onno PA3AKP als contactpersoon, Peter PC2A en Wil PA3ALK als rondleiders, afgesloten.

Deelnemers

PE1KXH Jac
PA3DZA Martien
PE1CUP Erwin
PD0RSW Ger
DK3ABM Gosse
PE0MJX Loek
PA3ARM Harry
PA0SIM Jan
DK2FL Frank

Natuurlijk kun je heel veel meer te weten komen en bekijken door te googelen op PI4CC (YouTube) en MAESLANTKERING