Gouden speld Rob, PA3AXI

In samenwerking met de dochters van Rob is op 26 februari de gouden speld bij een van de dochters thuis uitgereikt. Rob wist niet dat er iemand van de VERON zou komen. Rob PA3AXI heeft als voorzitter 33 jaar de afdeling geleid met een tussenpauze van 2 jaar. Rob was ook meestal op de VR en kon daar duidelijk en helder standpunten uitdragen en verdedigen. Waarschijnlijk zullen de meeste hem daarvan kennen. Hij verstaat niet alleen het vak van radiocommunicatie als ex-radio-officier, maar ook van communicatie in het algemeen. Al geruime tijd probeerde Rob een opvolger te vinden, omdat hij het niet gezond vond dat iemand zolang voorzitter was. Maar niemand bood zich aan. Stoppen zonder opvolging was voor hem geen optie, omdat dit ten koste zou gaan van de afdeling. Rob heeft jaren de JOTA gedaan onder zijn eigen call of die van Bert, PA0HMV. Rob verzorgde ook de opmaak en eindredactie van het Praktijkboek: werkboek voor cursisten. Niet alleen praten, maar ook doen. Den pen had Rob al op de jaarvergadering gekregen. En ook nu kon Sjoerd PA0SHY weer naar het zuiden afreizen om Rob de welverdiende versierselen op te spelden!

Gouden speld Huub, PE1MUL

Op de afdelingsbijeenkomst op 15 februari hebben we Huub kunnen verrassen met het bezoek van Sjoerd. In de afdeling is het gebruikelijk dat een bestuurslid dat stop een pen krijgt met een opdruk van de call. Onder het mom van het willen uitreiken van deze pen wisten we dat Huub zeker zou komen. Huub PE1MUL heeft afgelopen 27 jaar het secretariaat van A31 zeer zorgvuldig ingevuld en het afdelingsbestuur ontlast van alle communicatie en administratie. Alle documentatie is zorgvuldig in het archief bijgehouden en/of elektronisch opgeslagen. De leden in de afdeling kregen op tijd bericht van alle nodige informatie en van uitnodigingen voor de bijeenkomsten. Hij hield een uitgebreid logboek bij en kon op het einde van elk jaar een degelijk jaarverslag maken. Door dit alles liep de afdeling als een trein. Nadat onze voorzitter Kees PA3FKH de pen had uitgereikt, was het aan Sjoerd PA0SHY de beurt om Huub te decoreren!

   

Nieuwe voorzitter A31

Nieuwe voorzitter A31

Op de huishoudelijke ledenvergadering van 18 jan 2019, heeft Rob-PA3AXI de voorzitters hamer neergelegd. Na ruim 25 jaar werd het tijd voor vernieuwing. Kees de Groot-PA3FKH werd bereid gevonden de voorzittershamer op te pakken. Het is dan wel niet de verjonging waar we op gehoopt hadden, maar in ieder geval de vernieuwing. Daarnaast wordt de continuïteit van de afdeling gewaarborgd.

Traditie getrouw werd Rob bedankt voor zijn inzet met de wel bekende pen voorzien van de roepletters PA3AXI die we op de ether niet vaak hoorden maar in mails, verslagen en convo’s des te meer. Rob we wensen je heel veel sterkte, we zullen je inbreng en expertise missen! Tevens wensen we Kees veel succes met zijn nieuwe functie en dat we er een mooi verenigingsjaar van zullen gaan maken.

 

Bijeenkomst 15 juni

Programma bijeenkomst 15 juni

De laatste bijeenkomst is, als voorbereiding op de vakantie, voor de
verandering eens heel anders ingevuld.
Niet met een lezing, maar met een gezellig onderling QSO dat
gestimuleerd wordt door een of meerdere meegenomen voorwerp(en).
Dat kan alles zijn zolang het maar met radio te maken heeft. Wat heb je
in de shack (of junk box) liggen waarvan je denkt dat het interessant is
om mee te nemen? Dat kan zijn een oud boek, speciale onderdelen,
eigenbouw zender/ontvanger/antenne/tuner, tijdschrift, meetapparaat,
seinsleutel, QSL kaart of wat dan ook.
Een onderling QSO onder het genot van een kop koffie of wat anders. De
eerste consumptie is voor rekening van de afdeling.

PA1PLT, Harrie Silent key

Op dinsdag 17 april is Harrie, PA1PLT op 77-jarige leeftijd overleden. Harrie was vliegtuigbouwkundig ingenieur en heeft op latere leeftijd de machtiging gehaald. Hij was enkele jaren bloedfanatiek met de JOTA in Roermond waar hij tot in de kleine uurtjes het avondspel begeleide met veel plezier en zijn typische humor.
Zijn andere hobbie was zeilen op de Roermondse plassen waar hij ook vaker qrv was op 2meter, zeilboot mobiel hi ! Lange tijd heeft Harrie de donderdagavond ronde op zijn kenmerkende manier draaiende gehouden. Vaak was hij op bijeenkomsten en andere activiteiten van onze afdeling te vinden, waarbij hij met zijn aparte humor menig een aan het lachen kreeg.  Harrie, we zullen je missen. We wensen Mariet en familie veel sterkte toe in deze moeilijke tijd.

Wijziging lezingen maart-april!

Door de vakantie planning van de spreker van april, hebben we de lezingen van maart en april verwisseld. Arie, PA3A, komt 16 maart iets vertellen over Mercy Ships. Op 20 april is het de beurt aan 2 van onze eigen leden die vroeger als radio-officier gewerkt hebben en jullie graag iets willen vertellen over dit uitgestorven beroep.

In mei is het podium voor Henk, PA2S, propagatie op 60 meter. Met 10 watt de wereld rond of zelfs minder. Kom luisteren op 18 mei hoe Henk dat doet!

Nieuws sub-QSL-buro

Helaas heeft onze sub-QSL-manager Jan, PD5B, door omstandigheden zijn taken als QSL-manager neer moeten leggen. Hij heeft inmiddels het befaamde koffertje overgedragen aan Jeroen, PD5CW, uit Roermond. Hoe e.e.a. nu gaat verlopen, zullen we binnenkort op de QSL-pagina bekend maken. Bij deze willen we Jan bedanken voor al het werk wat hij afgelopen jaren voor het buro verzet heeft!

Velddag 2016

Velddag 2016

In het laatste weekend van mei heeft onze velddag 2016 plaatsgevonden, deze was weer aardig bezocht.
Ipv van zenden, viel er deze keer veel te repareren. Menig apparaat begaf het op de velddag.
Gelukkig niet veel fietspech voor de sportievelingen en ook de BBQ wilde ‘s avonds wel aan gaan.
Nu wordt het tijd om van een wel verdiende vakantie te genieten. Juli en augustus is zomerreces.
In september staat de eerst volgende activiteit weer gepland.
Enkele sfeer foto’s zijn te zien op de site van Joop, PA3I. Foto’s.

Gouden speld voor PA0WRT

pa0wrt-1Gouden speld voor Joost, PA0WRT, uit Weert

Tijdens de openingstoespraak op de DvdRA 2016, had algemeen voorzitter Remy Denker PA3AGF
nog een verassing. Hij reikte tijdens zijn toespraak een Gouden Speld uit aan Joost Strijbos PAØWRT
voor zijn jarenlange inzet voor de VERON.
Joost werd vooral beroemd voor zijn hilarische opdrachten die hij bedacht voor de “vonkenboerwedstrijd”
tijdens de dag van de Radioamateur.
Joost ook namens Veron afdeling 31 van harte gefeliciteerd met deze welverdiende onderscheiding.